Život & dílo

Blahořečení

 

Předtím než Církev někoho blahořečí, přezkušuje komise teologů život dotyčného kandidáta. Přizná-li se mu heroický stupeň ctností, musí být v procesním postupu zdolána ještě jedna překážka: Musí být k dispozici zázračné vyslyšení modlitby. Většinou to bývá uzdravení nemocného, které je medicínsky nevysvětlitelné.

 

Pro blahořečení Anny Schäfferové bylo uznáno následující uzdravení, které přezkušovali lékaři z vlasti dotyčného a následně i římská lékařská komise. Jeden mladý muž utrpěl při nehodě na mopedu těžká zranění hlavy. Kvůli krvácení do mozku se jeho případ jevil jako beznadějný. Lékaři se odvážili operace, kterou pacient skutečně přežil. Od počátku se rodiče zraněného a mnoho jeho známých modlilo k Anně Schäfferové a prosili o uzdravení. Mladý pacient mohl být skutečně po 18ti dnech propuštěn domů zcela zdráv, a sice bez jakýchkoli pozdějších následků. Toto vyslyšení modlitby bylo uznáno za „zázrak“, jakožto lékařsky nevysvětlitelné uzdravení.

 

A 7. března 1999 k tomu došlo: Annu Schäfferovou z Mindelstettenu blahořečil v Římě papež Jan Pavel II.

 

V předvečer se u sv. Pavla před hradbami konala přípravná bohoslužba s tehdejším kardinálem Josephem Ratzingerem.

 

Do Říma k té příležitosti přijelo mnoho věřících z řezenské diecéze a odjinud.

 

Klicken Sie hier um die Predigt von Kardinal Joseph Ratzinger vom Vorbereitungsgottesdienst nachzulesen

Obřad blahořečení ve svatopetrském dómě 07.03.1999
Obřad blahořečení ve svatopetrském dómě 07.03.1999

Svatořečení

 

Jelikož vedení diecéze po dosaženém blahořečení pokračovalo v procesu s cílem Annu Schäfferovou kanonizovat, muselo se znovu prokázat zázračné vyslyšení modliteb. To se událo již několik měsíců po blahořečení, totiž na podzim 1999.

 

Dotyčná osoba trpěla cirhózou jater v pokročilém stadiu a velkou břišní vodnatelností. Lékaři měli sotva jakou naději na zlepšení. Pacientka se modlila jednu novénu za druhou k Anně Schäfferové. Náhle v sobě pocítila velikou sílu a na vlastní zodpovědnost opustila po sedmi dnech kliniku. O čtyři týdny později byla všechna voda pryč. Vyléčení se ukázalo jakožto trvalé, bez recidivy. Toto uzdravení bylo uznáno za „zázrak“ v kanonizačním procesu, tj. jako medicínsky nevysvětlitelné. Otevřelo cestu ke svatořečení Anny Schäfferové.

Dokumentation der Feierlichkeiten in Rom zur Heiligsprechung von Anna Schäffer

Am 21. Oktober 2012 hat Papst Benedikt XVI. in Rom Anna Schäffer zur Heiligen erhoben und sie damit der gesamten Kirche weltweit zur Verehrung empfehlen. Auszug aus der Predigt bei der Heiligsprechung: "Anna Schäffer aus Mindelstetten wollte als Jugendliche in einen Missionsorden eintreten. Da sie aus einfachen Verhältnissen stammte, versuchte sie die nötige Aussteuer für die Aufnahme ins Kloster als Dienstmagd zu verdienen. In dieser Stellung erlitt sie einen schweren Unfall mit unheilbaren Verbrennungen an den Beinen, der sie für ihr ganzes weiteres Leben ans Bett fesselte. So wurde ihr das Krankenlager zur Klosterzelle und das Leiden zum Missionsdienst. Sie haderte zunächst mit ihrem Schicksal, verstand ihre Situation dann aber als einen liebevollen Ruf des Gekreuzigten in seine Nachfolge. Gestärkt durch die tägliche Kommunion wurde sie zu einer unermüdlichen Fürsprecherin im Gebet und zu einem Spiegel der Liebe Gottes für viele Ratsuchende. Ihr Apostolat des Betens und des Leidens, des Opferns und des Sühnens sei den Gläubigen in ihrer Heimat ein leuchtendes Vorbild, ihre Fürbitte stärke die christliche Hospizbewegung in ihrem segensreichen Wirken."

Heiligsprechung auf dem Petersplatz
Heiligsprechung auf dem Petersplatz am 21.10.2012