Život & dílo

Ostatky – relikvie 

1. Úcta

Relikvie jsou tělesné pozůstatky svatých či blahoslavených, které věřící křesťan uctívá a skrze něž se cítí spojen s oním příkladným člověkem. Ostatky člověk buď nosí při sobě nebo se uchovávají na důstojném místě. Často jsou uctívány i veřejně. Zvou k důvěryplné modlitbě a upomínají na to, že svatí a blahoslavení jsou z nebe našimi přímluvci a že my všichni patříme k velkému společenství svatých. Relikvie nám přibližují světce a my jsme životním příkladem těchto světců vedeni k Ježíši Kristu.

  

2. Dotýkané relikvie

V případě Anny Schäfferové máme dvojí dotýkané relikvie. Před blahořečením (30. 1. 1999) a svatořečením (od 20. do 28. září 2012) byla otevřena krypta ve starém farním kostele. Lékař sestavil tělesné pozůstatky Anny Schäfferové anatomicky přesně na velké bílé plátno. Tato látka se tedy dotýkala ostatků Anny Schäfferové. O několik týdnů později byla rozstříhána na malé částečky, přičemž jednotlivé kousky byly vsazeny do svatých obrázků. Tyto obrázky jsou teď k dispozici věřícím jako dotýkané relikvie. Stejně se postupovalo s dubovou rakví, v níž byly pohřbeny tělesné pozůstatky Anny Schäfferové. Malé třísky dřeva z této rakve byly zasazeny do pergamenu. Obojí, jak látkové tak i relikvie s kousky dřeva, si zde vyžádat na farním úřadě v Mindelstettenu.

 

3. Relikvie z tělesných pozůstatků

Při zmiňovaném dvojím otevření hrobky Anny Schäfferové byly pokaždé odňaty části tělesných pozůstatků světice, které pak následně byly očištěny, dezinfikovány a konzervovány. Protože pocházejí přímo z těla Anny Schäfferové, jsou zvláště cenné. Jsou uchovávány na biskupském ordinariátě v Řeznu. Na požádání mohou být darovány kostelům nebo církevním společenstvím (ne soukromým osobám). Často jsou umisťovány na oltáři nebo vystavovány k veřejné úctě. Z důvodů piety je biskup nedovoluje zasílat poštou. Je nutné je vyzvednout a přepravovat osobně.

 

4. Relikviář

Před svatořečením byl na popud řezenského biskupa přetvořen náhrobek Anny Schäfferové ve farním kostele v Mindelstettenu. Mezi jiným byl též zhotoven relikviář, který je včleněn do náhrobku tak, že lze vyjmout a vystavit k uctění na jiném místě. Sestává z pozlacené kovové nádoby, v níž leží dřevěná skříňka, která obsahuje část lýtkové kosti Anny Schäfferové. Tento relikviář si již vyžádalo mnoho farností, byl vystaven k uctění v jednotlivých kostelích a na různých místech kolem sebe shromáždil mnoho modlících se lidí. Křesťané se při takových oslavách cítí být Anně Schäfferové obzvláště nablízku a vede je to k Pánu. Lze říci: Čím více Anna Schäfferová prostřednictvím relikviáře vychází ven do farností, tím více evangelizuje a podporuje snahy duchovních pastýřů při nové evangelizaci v jejich farnostech. Překvapivým způsobem se tak přece jen vyplňuje její přání z mládí: působit jako misionářka. Relikviář si lze vyžádat na farním úřadě v Mindelstettenu.

 

Relikviář sv. Anny Schäfferové
Relikviář sv. Anny Schäfferové
Dotýkané relikvie
Dotýkané relikvie