Život & dílo

Vyslyšení modliteb

 

Anna Schäfferová již za svého života slíbila mnoha návštěvníkům, že se za ně bude modlit, a to i z nebe. Svůj slib uskutečnila. V současné době se počet nahlášených vyslyšení modliteb pohybuje za hranicí 23.000. Dva příklady z poslední doby:

 

Uzdravení z těžké plicní choroby:

Jeden kněz napsal v první polovině roku 2013: Dne 13. března 2013 odvezli do nemocnice J. v M. paní A.B. Měla vodu na plicích a nadto jí selhávaly obě ledviny. Přijala svaté svátosti. Kněz těžce nemocné paní přislíbil modlitbu. On sám a několik známých začali novénu ke sv. Anně Schäfferové. Pacientka byla přeložena do domova důchodců a čekala na smrt. Po týdnu nastalo lehké zlepšení, které stále pokračovalo. Po několika týdnech voda z plic zmizela a nakonec pracovaly dokonce obě ledviny opět normálně, aniž by pacientka musela brát zvláštní léky. Mezitím je paní A.B. na tom zdravotně stejně jako před onemocněním.

 

Uzdravení z ochrnutí:

Dne 23. prosince 2012 onemocněl můj muž náhle těžkým zánětem periferního nervstva(Guillain-Barrého syndrom). Musel být převezen na kliniku v I. Jeho stav se vůčihledě zhoršoval. Nakonec nemohl ani vstát ani chodit, jen ležet. Z 90% ochrnul. Lékaři jeho případ vzdali. V tísni jsme se obrátili na sv. Annu Schäfferovou. Do nemocnice jsem svému muži přinesla Annin obrázek a brožurku s novénou. Pomodlili jsme se novénu a pak jsme se i nadále modlili k sv. Anně Schäfferové. Přibližně po čtyřech týdnech byl můj muž na naše přání přeloženo do Mnichova Grosshadernu. Začala nová terapie. Stav mého muže se začal zlepšovat. Díky pomoci Anny Schäfferové může můj manžel opět chodit. Ochrnutí ustoupilo. Chodíme často ke hrobu sv. Anny Schäfferové a děkujeme jí za přímluvu a její velkou pomoc. Naše rodina se bude i v budoucnu s důvěrou modlit ke sv. Anně Schäfferové. 

Betende Frau Am Grab der hl. Anna Schäffer
U hrobu sv. Anny Schäfferové